Klubbmästerskap

Södra distriktet brukar försöka anordna ett årligt klubbmästerskap på barmark någonstans inom vårt distrikt. Oftast ligger klubbmästerskapet på hösten men senaste KM:et anordnade vi på våren (vår 2014). Det klubbmästerskapet gick av stapeln i Nybro och var ett samarrangemang med Nybro Draghundsklubb.

Information om nästa klubbmästerskap publiceras på hemsida/Facebook så snart vi har tid och plats.

Du är med i SPHKs södra klubbmästerskap:
– om du är medlem i Södra och har visat ditt medlemskort vid incheckningen, eller vid anmälan till tävlingen.
– om det finns tre startande i din klass. Dessa behöver inte alla vara medlemmar i Södra men det behöver vara tre startande i klassen (full klass).
– de tre bästa södramedlemmarna i varje full klass tilldelas medalj eller pokal vid Södras årsmötet närmast efter tävlingen