Kallelse till Årsmöte 2020 för SPHK Södra!

Lördagen den 25 April 2020 ca kl. 17 i samband med SPHK Södras utställning i Vaggeryd.
Mötet kommer att hållas i lokalen på utställningsområdet.
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner skickas skriftligen och
underskrivna samt vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 4 veckor före årsmötet
d.v.s. 2020-03-25. Alla handlingar finns tillgängliga hos sekreteraren från samma datum.
Välkomna önskar styrelsen!

För handlingar kontakta
Södras Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson
Döshultsvägen 453
263 65 Viken
sekreterare.s@sphk.se