Kallelse till Årsmöte 2019

Lördagen den 6 April 2019 i samband med Hapimagdraget vår.

Mötet kommer att hållas på tävlingsområdet och startar ca 30 min efter att sista tävlande har kommit i mål, dock senast 17:00. Mer exakt tid kommer att utannonseras i samband med att startlistorna är klara! Aktuell information kommer att finnas på sphk.se/sodra samt på facebook

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.

Motioner skickas skriftligen och underskrivna samt vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 4 veckor före årsmötet d.v.s. 2019-03-09.

Alla handlingar finns tillgängliga hos kassören från samma datum.

 

Varmt välkomna!

/Styrelsen