Kallelse til Årsmöte 2019 för Sphk Södra

Lördagen den 6 april 2019 i samband med Hapimagdraget vår. Mötet kommer att hållas på tävlingsområdet och startar ca 30 min efter att sista tävlande har kommit i mål. Mer exakt tid kommer att utannonseras i samband med att startlistorna är klara! Aktuell information kommer att finnas på sphk.se/sodra

På dagordningen ordinarie årsmötehandlingar. Motioner skickas skriftligen och underskrivna samt vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 4 veckor före årsmötet dvs 2019-03-09. Alla handlingar finns tillgängliga hos kassören Cecilia Almén från samma datum.

Sekreterare Gerda Nihlén Petterson Döshultsvägen 453 26365 Viken sekreterare.s@sphk.se

Varmt välkomna önskar Styrlesen