Angående SPHK Södras Årsmöte 25/4-20!

SPHK Södra tror och hoppas att Coronaviruset lugnar ner sig under april och vill därför i det längsta tro att vi ska kunna genomföra årsmötet som tidigare utlyst lördag 25 april.

Skulle däremot nya strängare direktiv från myndigheterna komma så ställer styrelsen naturligtvis in årsmötet. Södra kommer i det fallet troligtvis följa SKK:s förslag om att förlänga dispensen för årsmöten till efter sommaren (ett beslut som förväntas komma under v13). Vi kommer i så fall att se över möjligheten att förlägga årsmötet tillsammans med någon aktivitet snarast möjligt efter sommaren. Men i dagsläget vill vi ändå tro att det ska kunna genomföras så vi kan påbörja ett nytt år och se framåt och att världen har lyckats bekämpa coronan.

Men då vi blev tvungna att ställa in utställningen i Vaggeryd blev vi också av med lokalen för mötet. Vi har nu hittat en ny lokal som ligger hyggligt mitt i vårt distrikt närmare bestämt i Lövhult, Nässjö, tiden ändras också och styrelsen lägger därför härmed ut en ny kallelse.

Kallelse till Årsmöte 2020 för SPHK Södra.

rdagen den 25 April 2020 kl.11 i Lövhult, Nässjö

Mötet kommer att hållas i cafelokalen på Nässjö Skis område i Lövhult belägen jämte start/målhuset.

Vet styrelsen hur många som kommer kan vi enklare vidtaga eventuella extra åtgärder pga corona, tex att vid fint väder kan mötet äga rum utomhus.

Styrelsen ber därför tacksamt att man anmäler sitt deltagande till sekreteraren på mailadress: sekreterare.s(snabelA)sphk.se senast 2020-04-22.

 

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner skickas skriftligen och underskrivna samt ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 4 veckor före årsmötet d.v.s. 2020-03-25. Alla handlingar finns tillgängliga hos sekreteraren från samma datum.

Välkomna önskar styrelsen!

För handlingar kontakta Södras Sekreterare

Gerda Nihlén Pettersson

Döshultsvägen 453 263 65 Viken

sekreterare.s(snabelA)sphk.se