Kallelse till Årsmöte 2018 för SPHK Södra.

Lördagen den 14 April 2018 kl 17:00 i samband med Hapimagdraget.
OBS! Ny datum Kallelse Årsmöte 2018-04-28

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner skickas skriftligen och underskrivna samt vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 4 veckor före årsmötet d.v.s. 2018-03-17.
Alla handlingar finns tillgängliga hos kassören Cecilia Almén från samma datum.

Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson
Döshultsvägen 453
263 65 Viken

Varmt välkomna!
/Styrelsen