Meritering

Meriteringstillfällen 2017

Vad vi eftersträvar:
– Spridning över landet (så gott det går med spår och snötillgång).
– Inte mer än ett tillfälle samma helg.
– Prioritera samarbeten med SPHK-distrikt/rasklubbar.
– Stora startfält i klasserna.

 

21-22 januari Hamra

Sprint: 4s, 6s

4- 5 februari Norråker Polarhundsmästerskapen

Sprint: 4s, 6s, 8s
Medel: LMD, UMD

24-27 februari Strömsund Amundsen race

Långdistans

10-12 februari  Nornäs  SM

Sprint 4s, 6s, 8s  och öppenklass
Medel: LMD, UMD

4-5 mars Sveg 

Sprint: 4s, 6s, 8s
Medel: Väntar besked från arrangör

7-10 mars Särna Polardistans

Medel
Långdistans

Rasmästerskapen:

Långdistans: Polardistans
Sprint: Sveg
Medel: Väntar besked från arrangör

Meriteringsreglerna 2017

Rasklubbens allra viktigaste uppgift/funktion är att förvalta rasen siberian husky. De hundar som stod ”mall” för rasen var de snabbaste slädhundarna i början av 1900-talet, de som vann ”All Alaska Sweepstake”. En tävling på 65 mil. De egenskaper och funktioner som de hundarna hade – det är det som rasklubben ska förvalta.

När vi har arbetat med att utvärdera meriteringsreglerna så har detta varit den absoluta viktigaste utgångspunkten. Titeln polarhundschampion är den finaste titeln en siberian husky kan få. En polarhundchampion ska så mycket som möjligt motsvara de hundar som en gång stod som mall för rasen.

Meriteringsreglerna styr vad som ska gälla för att få titlar, tex utställningschampion och polarhundchampion. En merit är därmed ingen rättighet som alla ska kunna få.

Det var de allra bästa slädhundarna som stod mall för rasen siberian husky. Då ska det också vara de allra bästa av våra siberian huskies som blir polarhundchampion också.

Därför är det viktigt att:
– Meriteringarna sker på tävlingar med hård konkurrens. (Många deltagare)
– Meriteringsreglerna är tuffa så att det verkligen blir de allra bästa som får titeln polarhundchampion

Sammanfattning utvärdering av meriteringsreglerna
Nedan hittar du dokument från arbetet med att utvärdera meriteringsreglerna. Synpunkter från medlemmar som är kommenterade, anteckningar från medlemsmöten och förslag på ändringar med mera.

Sammanfattningsvis (i stora drag) föreslog rasklubben följande ändringar:
–  Grundtiden: när det är 1-5 deltagande spann skulle grundtiden räknas på det vinnande spannets tid. (Nu gäller 3-14 deltagare räknas medeltiden på 1+2.) Detta föreslogs med anledning av att om endast tre deltar innebär det alltså att medeltiden på ettan och tvåan räknas ihop och blir grundtiden. Det innebär att alla tre kan enkelt få ett första pris utan att jämföras i hård konkurrens. Hade dessa tre spann kommit 1-3:a om det hade varit 25 deltagare? Om endast tre deltar – hur vet vi att dessa är verkligen de allra bästa slädhundarna? Därför är hård konkurrens vid ett meriteringstillfälle så viktigt.
– För polarhundchampion skulle tre första priser krävas i minst två olika discipliner. Detta föreslogs för att kraven ska närma sig lite de hundar som egentligen stod mall för rasen. De snabbaste på 65 mil. Får vi verkligen fram de allra bästa slädhundarna genom att endast behöva klara första priser i sprint?
– Att införa titeln PDP (tre 2:a priser under minst två år). Föreslogs för att motivera till att vilja köra flera meriteringstillfällen och kunna få en fin titel som berättar att hunden är en slädhund.
– Att i långdistans krävs minst tre startande (inte tre som måste gå i mål) för att tävlingen ska bli meriterande.
Endast de två sista punkterna ligger nu i det förslag som SPHK centralt ska ta beslut om. En remissrunda kvarstår, men endast redaktionella ändringar bör göras.Hela regelverket ska skickas in till SKK vid årsskiftet för beslut.

Meriteringsgruppen för rasklubben har varit Marie Israelsson och Nisse Uppström.

 

20141021 Information kring nytt förslag på meriteringsreglerna

 

Synpunkter från medlemmar om meriteringsförslaget

 

SPHK_meriteringsreglerna nytt förslag från SH okt 2014

 

SPHK Förslag På Meriteringsregler Från 2017

 

Remissvar från SH-klubben

 

Utvärdering Meriteringsregler Förslag SH 20 Aug 2014

 

Presenation Utvärdering Meritering Idre 2014

 

Standard-siberian-husky-fci270

 

RAS-siberian-husky

 

Ylwas presentation

 

Minnesanteckningar från Medlemsmöte Idre Sep 2014

 

Förslag Från Alaskan Malamutes Rasrepresentant Vid Revidering Av SPHK

 

SPHK Dragmeritering 2017

 

SPHK Dragmeritering 2017 Utan Markeringar