Information angående meriteringstillfällen

För att få fler meriteringstillfällen behöver arrangörerna funktionärer på provtillfällena. Det behövs 3-4 funktionärer/ tillfälle + meriteringsdomare till Kiruna SM, Nordic Open och Nornäs.

För att anmäla ditt intresse och för mer information kontakta Therese Lindahl.