Medlemsansvarig

Medlemsansvarig SPHK söker en medlemsansvarig då Maria Gustafsson inte hinner med uppgiften. Medlemsansökan i SPHK sköts via Svenska Kennelklubben. De lägger upp nya medlemar, uppdaterar adresser, registrerar inbetalningar, skickar ut medlemskort och ser till att ni får en komplett medlemslista när ni har behov t ex inför årsmöten eller provtillfällen.

Fortsätt läsa

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte med SPHKs rasklubb för siberian husky Lördagen den 4 mars 2017 i Sveg i samband med rasmästerskapet. Tid: Lördagen den 4 mars 2017, kl 16.00 Plats: Fikaserveringen på stadion i Sveg Motioner ska vara till rasklubbens sekreterare tillhanda senast 4 veckor före årsmötet dvs senast den 4 februari.

Fortsätt läsa

Meriteringstillfällen 2017

Här är äntligen de meriteringstillfällen som är klara i dagsläget. Det har varit svårt att få besked samt att tillfällen bytt datum. Vi kommer att ta frågan upp till SPHK eftersom den framförhållning som varit i år inte är acceptabel. Medlemmarna måste kunna planera sin vintersäsong i god tid. Många

Fortsätt läsa