Ålder för Siberian Husky vid meritering

 

DRAGPROV DISTANS ÅLDER
DP20+ Sprintdistans 18 månader på första provdagen
DP20+ Medeldistans 18 månader på första provdagen
DP250+ Långdistans 24 månader på första provdagen

Meriteringstillfällen