Meritering från vinterns tävlingar

Rasklubbens meriteringssekreterare arbetar med meriteringarna från vinterns tävlingar. Nordic Open är under bearbetning och Polardistans kommer ta längre tid att gå igenom då det är många utländska spann som deltog i tävlingen.