Tänk på att läsa de nya reglerna för meritering

Meritering 2017-2021

Tänk på att läsa igenom de nya reglerna för meritering som gäller från och med 2017. Du som deltar vid prov och tävling är skyldig att känna till dem. För dig som har tänkt delta på prov under vintern, titta extra noga på punkterna nedan.

Ägare och förare sid 10 3.1, för förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i SPHK.

Deltagande hund sid 10 3.2, för utländsk ägd hund ska kopia av registreringsbeviset bifogas vid anmälan.

Utrustning hundar sid 10, 3.3 hela paragrafen.

Ålder på hund sid 11. DP 20+ 18 månader på provdagen, DP 250+ 24 månader på provdagen.

DP 20+, hela paragrafen.

DP 250+, hela paragrafen.

För nya championat, titlar och beteckningar krävs ansökan till SKK. De ska inte ligga som en del i regelpaketet. Detta var inte gjort för förslaget om siberian huskys PDP. Kraven för titeln ansågs ligga allt för nära polarhundchampionatet för att kunna godkännas. Under kommande provperiod kommer rasklubben att titta på en eventuell titel som ska visa på en styrka och fördel hos den enskilda hunden.