Styrelsen informerar

Under denna sida kommer styrelsen med jämna mellanrum redogöra för vad som försegår i rasklubben. Detta för att försöka göra styrelsens arbete mer transparent mot medlemmarna.