Styrelse

Ordförande

Camilla Nyström
Rosenlundsvägen 10
746 93 Bålsta
073-651 18 18
E-mail: ordforande.sam@sphk.se

Vice ordförande

Elisa Perkiö
Stolpetorpsvägen 180
691 54 Karlskoga
070-7880503
elisa_perkio@hotmail.com

Sekreterare/suppleant

Monika Berglöf
Färmsnäs 84
78543 Mockfjärd
073-6124729
sekreterare.sam@sphk.se

Kassör

Helen Werner
Vretbostigen 6
635 09 Eskilstuna
070-412 06 83
E-mail: helene.wrnr@gmail.com

Ledamot

Vakantq

Ledamot

Anneli Jönsson
Kollegievägen 147
234 73 Lund
0730-832216
Kennel@deejasome.se

 

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Suppleant

Vakant