Omplaceringar

För att få lägga ut sin hund för omplacering på SPHK:s rasklubb för Samojeds hemsida krävs att ägaren är medlem i SPHK. Omplaceringar ligger på hemsidan i 10 veckor, vill man ha den längre måste det anmälas på nytt igen. Omplaceringar anmäls till valpförmedlaren, se information under fliken ”födda kullar”