Röntgen (HD/ED) och ögonlysning årsstatistik

För att se hälsoläget i stort för rasen se RAS (rasspecifik rasstrategi), klicka här

Hej

Ögon resultat
Listan är ej komplett, då det tar ett tag innan alla resultat läggs in på SKK-avelsdata.
Information kommer löpande..

hej

HD Röntgen resultat

Listan är ej komplett, då det tar ett tag innan alla resultat läggs in på SKK-avelsdata.
Information kommer löpande..

Hej

ED Röntgen resultat

Listan är ej komplett, då det tar ett tag innan alla resultat läggs in på SKK-avelsdata.
Information kommer löpande..

 

 

HD-procent detaljerad- kommentar från SPHK Samojed.

 

Underlaget till denna statistik är officiell information från SKK, DKK, NKK och FKK. Alla nordiska länders röntgen resultat är med dvs Danmark, Norge, Finland och Sverige. Statistik inkluderar valpar födda tom 14/1 2014. Hundar som exporterats måste visa upp rätt papper för att komma med i statistiken. Valpar som dött i mycket ung ålder och avregistrerats hos SKK är trots detta med då det inte syns på SKK:s web när de togs bort utan bara att de lever längre. Dessa är ju omöjliga att röntgenkontrollera. I denna utvärdering tar vi endast hänsyn till första delen av RAS, dvs försöka få fler att röntga sina hundar för att klara del 1 av RAS dvs över 60% röntgat i sin kennel.  Nästa steg blir att klara andra delen som ska vara HD-fria också. Ett mål är att få fler att röntga, eftersom är bara en hund röntgad i en kull och man avlar vidare på en vet man ju inget om syskonen och det är viktigt att veta syskonens resultat också för avelsarbetet. Målet är att denna statistik ska uppdateras löpande.

HD-procent detaljerad (190.8 KiB)