Nu finns RAS på remiss!

Arbetet med RAS kommer presenteras i samband med uppfödarmötet i Furudal 2020.

Remissen är öppen för synpunkter fram till och med  2020-02-29. Synpunkter skickas till: sekreterare.sam@sphk.se med titel synpunkter RAS 2020.

 

BESKRIVNING AV ARBETET MED RAS

RAS 2020 – DEL 1 – FÖRENKLAT RAS

RAS 2020 – DEL 2 Fördjupat RAS-komprimerad

RAS 2020 – DEL 3 ARKIVMATERIAL-komprimerad