Meriteringstillfälle

Information kring meriteringstillfällen säsongen 2017/2018

Vi från styrelsen vill meddela våra medlemmar om att meriteringstillfällena för säsongen kommer bli klara väldigt sent i år, tyvärr.

Orsaken till detta är dels att vi fått in väldigt lite förfrågningar och därför håller på att kolla runt lite, men också beror det på ett nytt beslut som togs på arbetshelgen i SPHK central i augusti. Beslutet bottnar i att arrangörerna till våra meriteringstillfällen också kan kräva att få funktionärer från respektive rasklubb som får meritering hos dem.  Detta försvårar ju vårt arbete en hel del innan vi kan godkänna olika meriteringstillfällen då vi måste veta vem som kan ta hand om detta.

Därför kommer det i år att se olika ut. Vi kommer komma ut med en lista på meriteringstillfällen där några kommer stå som godkända direkt (som inte kräver funktionärer eller som redan är lösta).  Sedan kommer det även vara en lista under med eventuella tillfällen men där rasklubben behöver ordna en eller flera funktionär för att tillfället skall bli godkänt och bli av.
Om någon eller några av er kan hjälpa till så vill vi att ni meddelar styrelsen om detta att ni tar på er att vara funktionär där (oftast handlar det om pappersarbete och eller avläsning av chip, men kan variera lite mellan olika tillfällen).  Tar man på sig funktionärsuppdraget krävs det att man kommer åka dit och hjälpa till och om man av någon anledning får förhinder när det närmar sig måste man själv fixa en ersättare som kan göra detta istället så inte tillfället blir avlyst.

Har ni några frågor kring detta så är ni välkomna att kontakta sekreteraren Emma på sekreterare.sam@sphk.se

 

Godkända meriteringstillfällen är:

Hamra                              19-21/1-2018                           Återkommer om vilken/vilka provmöjligheter
Furudal                            9-15/2-2018                             DP10, Dp20 och Dp60 pulka och släde
Polardistans Särna        6-9/3-2018                              DP100+ och DP250+ pulka och släde

 

Samt tillfällen där det behövs funktionärer för att dessa skall bli godkända är:

Beaver Trap Trail Norråker  22-25/3-2018    Möjlighet till DP100+    

3 Funktionärer krävs

 

Koppången                        6-7/4- 2018        Möjlighet till DP60                  

1 Funktionär krävs

 

Koppången                               7/4 – 2018          Möjlighet till DP10                   

1 Funktionär krävs

 

Återkommer när vi vet mer om dessa tillfällen eller något annat.