Information om Årets listorna

Hej alla medlemmar!

På grund av covid-19 så har det under året inte kunnat anordnas mer
än någon enstaka utställning.
Detta har gjort att vi tagit beslutet att det inte kommer tas fram
någon årets utställnings samojed i år.
Genom det heller ingen årets veteran eller årets samojed.
Däremot kommer årets draghund kunna utses då dragtävlingarna hann
genomföras innan pandemin slog till på allvar.
Vi hoppas ni alla har förståelse för detta
Med vänlig hälsning styrelsen för samojed