Funktionärer/Kommittéer

Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitée så kontakta sammankallande i kommitéen

 

Avelskommitéen

Styrelsen (se kontaktuppgifter till styrelsen under fliken kontakt>styrelse)
 

Meriteringssekreterare

Linda Almqvist
Tel: 013-58373
snotrollens@telia.com
 
 

Utställningskommitéen

Helene Werner – Sammankallande 
Mobil: 070-412 06 83
helene.wrnr@gmail.com
 
Frida Brändström
Karin Lundwall
 

Valberedningen

Uppdateras snart

 

RAS-utvärdering

Camilla Nyström- Sammankallande 
tfn: 073-651 18 18
 
Monica Berglöf
Emma Månsson
Linda Almquist
Anna Palmblad

 

Domarkontakt:

Camilla Nyström- Sammankallande 
tfn: 073-651 18 18
 
Linda Almquist

 

 

Domarkontakt:
Annica Uppström
Tel. 070-578 17 16
E-post: nordviken@home.se

 

Webmaster

Emma Månsson
emma.mansson@gmail.com