Funktionärer/Kommittéer

Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitté så kontakta sammankallande i kommittén

Avelskommitté

Styrelsen (se kontaktuppgifter till styrelsen under fliken kontakt>styrelse)

Meriteringssekreterare

Linda Almqvist
Tel: 013-58373
E-post: snotrollens@telia.com

Utställningskommitté

Sammankallande
Helene Werner
Tel: 070-412 06 83
E-post: helene.wrnr@gmail.com

Anneli Jönsson
Tel: 0730-832216
E-post: Kennel@deejasome.se

Meriteringskommitté

Representanter i arbetsgruppen för översynen av regelverket.
Camilla Nyström
Linda Almqvist

Avelsrådsrepresentant

Camilla Nyström

Valberedningen

Sammankallande
Michael Berglöf
Tel: 070-7273771
E-post: qola@msn.com

Helene Larsson
Tel: 070-3774456
E-post: helene@plogens.se

Eva Ohlsson

 

RAS-utvärdering

Sammankallande
Camilla Nyström
tel: 073-651 18 18
E-post: ordforande.sam@sphk.se

Monica Berglöf
Emma Månsson
Linda Almquist
Anna Palmblad

Domarkontakt:

Annica Uppström
Tel. 070-578 17 16
E-post: annicauppstrom@gmail.com

Webmaster

Leo Kirgios

För frågor kring hemsidan
webmaster.sphksamojed@gmail.com

För att få något uppladdat på hemsidan, se mail till sekreteraren.