Funktionärer/Kommittéer

Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitée så kontakta sammankallande i kommitéen

Avelskommitéen

Styrelsen (se kontaktuppgifter till styrelsen under fliken kontakt>styrelse)

Meriteringssekreterare

Linda Almqvist
Tel: 013-58373
snotrollens@telia.com

Utställningskommitéen

Helene Werner – Sammankallande
Mobil: 070-412 06 83
helene.wrnr@gmail.com

Anneli Jönsson
Kollegievägen 147
234 73 Lund
0730-832216
Kennel@deejasome.se

Meriteringskommittén

Representanter i arbetsgruppen för översynen av regelverket.
Camilla Nyström
Linda Almqvist

Avelsrådsrepresentant

Camilla Nyström

Valberedningen

Michael Berglöf (sammankallande)
070-7273771
qola@msn.com

Helene Larsson
070-3774456
helene@plogens.se

Eva Ohlsson

 

RAS-utvärdering

Camilla Nyström- Sammankallande
tfn: 073-651 18 18

Monica Berglöf
Emma Månsson
Linda Almquist
Anna Palmblad

Domarkontakt:

Annica Uppström
Tel. 070-578 17 16
E-post: nordviken@home.se

Webmaster

Leo Kirgios
webmaster.sphksamojed@gmail.com