Födda kullar

Valpförmedling ges då båda föräldrarna är höftledsröntgade med resultat A, B eller UA samt ögonlysta med ”utan anmärkning” eller ”anmärkning som bedömts vara icke ärftlig”. Rasklubbens rekommendationerär att avelsdjurens avkommor höftledsröntgas. Ett bra resultat är om lägst 85% av avkommorna har höftleder utan anmärkning eller A, B.

Valpförmedlingen är öppen för alla uppfödare som är medlemmar i SPHK och det är upp till dig som valpköpare att bilda dig en uppfattning om avelsdjuren. Som hjälp redovisas avelsdjurens tidigare antal svenskfödda valpar / antalet röntgade avkommor / och antalet godkända avkommor (d v s med A, B eller UA) i varje annons.

Du kan även finna intressant statistik om avelsdjuren och dess släktingar på SKK’s hunddata & Avelsdata.

När kullen blivit 10 veckor utgår den ur hänvisningen eller på uppfödarens begäran när valparna är sålda.

Om uppfödaren har någon/ några valpar kvar måste uppfödaren själv anmäla på nytt.

Nedan en länk till dig som går i valpköpartankar.

Valpförmedlare

Emma Månsson
Lillfjällvägen 4c
831 72 Östersund
E-mail: sphksamvalp@gmail.com

De nyaste kullarna placeras längst ner och dom äldsta finner du längst upp.

 


 

 

Polartassen

Valpar födda: 5 st (2H+3T)

E: Bielkersmils Ice of Zouroff SE 42461/2013

Antal kullar: 0

U: Polartassen Telma SE 41618/2010

Antal kullar: 1 Antal avkommor: 8 Antal röntgade: 8 Antal fria: 8 (HD A/B)

Diana Karlsson

Karlsfors Kårbölevägen 219 82050 Los

0702660966

e-mail: polartassen10@telia.com

hemsida: polartassen.se