Enkät ang revidering av polarhundprov

Nu vill vi gärna veta om du har några tankar och idéer kring våra polarhundsprov och dess regelverk. Vi arbetar nu med en översyn vilket vi gör vart femte år. Klicka på länken och lämna dina kommentarer:

Enkät Polarhundprov

Sista datum för enkäten 15/7-19