RAS

RAS 2021

Slutprodukt av RAS för Samojedhund 2021. SKK hade en del redaktionella önskemål om förtydliganden och förenklingar av texter. Denna version av RAS ha vi fått godkänt på av SKK efter att vi gjort de ändringar de önskat. Denna RAS kommer att fastställas av SKK.

RAS Samojedhund 2021
RAS 2021 – DEL 3 ARKIVMATERIAL

ARBETSMATERIAL VID ÖVERSYN INFÖR FASTSTÄLLANDE 2021

BESKRIVNING AV ARBETET MED RAS
Yttrande remiss RAS sammanställning
FÖRANKRING AV ARBETE I RASKLUBBEN

RAS 2013

RAS – För Samojedhund 2013-2018.
RAS 2013 BILAGOR.

RAS 2004

RAS 2004