Arkiv

Uppfödarmöte Furudal 2016

 

Öppet brev angående meriteringsregler 2012-2016.

Merieteringsregler - Diskussions Material 2014

 

 

Lathund för Furudal

 

Översyn av meriteringsregler (tillagt 2015-01-21)

Här kommer det förslaget till nya meriteringsregler för SPHK som ska gälla 2017-01-01 till 2021-12-31 Detta förslag skall gemensamt gås igenom i samband med årsmötet varför vi önskar att ni tar er tid att läsa dessa dokument och att tänka, fundera och reflektera lite kring detta. Vi undanber dock diskussioner här på FB kring detta utan hänvisar enkom till det möte vi kommer ha i Furudal angående detta. Detta med anledning av att vi där kommer hålla en mer ingående presentation kring detta för att undanröja missförstånd innan vi påbörjar diskussionerna kring detta.

Är det så att man inte kommer vara på plats i Furudal tar vi givetvis emot skriftliga kommentarer från er, men då skall era synpunkter skickas via mail direkt till någon av våra representanter i arbetsgruppen. Remissförslaget har genomarbetats av samtliga rasklubbars representanter.

För Samojeds del så påbörjades arbetet med detta för ca 1,5 år sedan och det var uppe för diskussion redan på förra årets årsmöte, det resultat som vi där gemensamt kom fram till har legat till grunden för det fortsatta arbetet. Samojeds representanter är glada att vi kunnat driva de flesta önskningarna från våra medlemmar i hamn även mot arbetsgruppen. Det är några få ställen där vi fått jämka mot övriga raser och deras önskemål, men dessa justeringar är av mindre art. Som i alla demokratiska processer så finns det alltid något man får stå tillbaka på. Vi som arbetat med processen känner att oss glada och nöjda med att kunna presentera ett utkast på ett förslag där vi kunnat ta hänsyn till mycket av de önskemål som inkommit från medlemmarna.

Många ville höja kraven för S(polar)CH och samtidigt återställa PDP titeln till sin ursprungliga form och syfte, att vara en delvägsmerit som kräver en lägre prestation än championatet och där med blir mer lättuppnåeligt för det större flertalet. Sammanställningen av denna remissutgåva är skapad under en gemensam arbetshelg där representanter från samtliga raser deltagit. Det är 4 dokument som berör remissutgåvan. Huvuddokumentet som bygger på de nuvarande reglerna.

Ny text är rödmarkerad och borttagen text är genomstruken. Här kan ni alltså se både de nuvarande reglerna och jämföra med det nya förslaget. En mer lättläst variant innehåller det nya förslaget utan ändringsmarkeringar.

Alaskan malamutes representanter har efter den gemensamma arbetshelgen kommit med några förslag som inte genomarbetats av övriga i meriteringsgruppen. Dessa förslag finns i en egen bilaga, blir någon av dessa aktuella så hamnar ju även vi i Samojed i ett annat läge då det gör att vi måste omvärdera vissa delar i regelverket där Ams ideer kan komma att påverka även oss.

Tidplanen för det fortsatta meriteringsarbetet finns bifogad. Tiden för remissarbetet pågår från december 2014 och över perioden för rasklubbarnas årsmöten.

Tidsplan för revidering av regelverket för meritering 2017

 

SPHK dragmeritering 2017 - utan markeringar

 

SPHK dragmeritering 2017

 

Förslag från Alaskan Malamutes rasrepresentant vid revidering av SPHK