Startavgift WSA och WSAs regel 7.8 om 150 %

Startavgift WSA
Anmälningsavgift, startavgift och överföringsavgift ska betalas till SPHK innan det datum som SPHK meddelat. Vid för sen inbetalning betalar deltagaren en efteranmälningsavgift plus extra kostnader enligt WSAs avgifter. Detta gäller alla WSAs mästerskap.

 

WSAs regel 7.8 om 150 %
I WSAs regler finns en 150 % gräns och 200 % gräns.
• Ingen förare får tävla nästa dag om vederbörande inte presterar bättre än 150 % i sprint och 200 % i medeldistans av genomsnittstiden.
• Genomsnittstiden räknas ut på de 3 snabbaste spannen.
• Varje spann jämförs med sin klass.
• Detta gäller även juniorer.
• Vid WSAs mästerskap görs inga undantag.

 

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK