Info från valberedningen

Hej!

 

Valberedningen önskar att få in förslag på namn till styrelsen. Maila era förslag till Elga Carlsson som är sammankallande. Elgas mailadress är kennelgreat@telia.com