Domarändring Furudal 2018

OBS! Ny domare till utställningen OBS!
– ANNICA UPPSTRÖM –