Viktig information

Åldersgräns för hund är ändrat till 18 månader oavsett klass och distans. Var dock uppmärksam på att detta avviker från åldersgränserna i SPHKs meriteringsregelverk för några raser och prov. Vänligen kolla vad som gäller för din ras på SPHKs hemsida.

Enligt önskemål från flera B-förare har vi beslutat att erbjuda både en B8 och en B12 klass på PD300 som har WSA Världsmästerskapsstatus. Vi vill dock poängtera att det krävs minimum 5 startande ekipage i varje klass för att uppnå mästerskapsstatus. Vi hoppas att se många B-spann på startlinjen på PD2020. Förare som redan har anmäld B12, men vill ändra till B8 kan göra detta kostnadsfritt vid att mejla till: race@polardistans.se

Har du frågor till dessa ändringar, vänligen kontakta: race@polardistans.se