Polardistans 2020

POLARDISTANS 2020

“BACK TO BASICS”

Polardistans har under de senaste åren vuxit som arrangemang. Vi som engagerar oss i Polardistans vill hitta tillbaka till de grundläggande värdena och enkelheten, framförallt när det gäller att delta och att arrangera. Därför kommer även Polardistans 2020 att genomföras under mottot”Back To Basics”.

Vad innebär begreppet ”back to basics” för Polardistans? 

Polardistans som långdistanstävling motsvarar någorlunda de ”moderna” förhållanden vi lever under idag, nära det ursprungliga sättet att använda våra polara hundar. Tävlingen ligger också i linje med SPHKs stadgar. Grundidén med Polardistans är att pröva våra registrerade polarhundars förmåga att arbeta under längre tid där det finns förutsättningar att pröva hundarnas polara egenskaper. Polardistans är också ett av de viktigaste proven när vi utvärderar avelsdjur och resultaten av den avel vi bedrivit.

Polardistans var också från början en form av naturupplevelse i fjällmiljö där män och kvinnor deltog på lika villkor. Begreppet ”Keep calm and get back to basics” är mer relevant ur ett förarperspektiv. Det signalerar en liten tröst för den som ”kört vilse och att det går att hitta hem igen”.Därför är det viktigt att ha erfarenhet, vara väl förberedd och att ha kunskap om hur den obligatoriska utrustningen fungerar. Är de hundar som deltar väl förberedda och friska så är hundarna det minsta problemet. Svagheten ligger i människan och de beslut hen fattar.

So ”back to basics” and enjoy it!

//Anders Hörnlund