Meritering

Det är nu klart att Polardistans kommer vara en meriterande tävling för alla de polara raserna Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samojed och Grönlandhund i Dragprov:
PD160 20+(SH) 100+(AM, SAM, GRL)
PD300 250+(SH, AM, SAM, GRL).

Vi vill därför göra dig uppmärksam på följande:

  • Tävlingsledningen vill att utländska förare scannar (ej foto) sina originalstamtavlor redan nu på ALLA tänkbara tävlingshundar och skickar dem till anmalan@polardistans.se. Genom att skicka dem nu ökar förutsättningarna att vi få korrekta stamtavlor i god tid innan tävlingen.
  • Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
  • Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören före start (dataskriven).
  • Vid icke korrekt ifylld meriteringsblankett eller korrekta stamtavlor har du inte rätt att starta Polardistans.

Regler
Meriteringblankett