Meritering

Det är nu klart att Polardistans kommer vara en meriterande tävling för alla de polara raserna: Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samojed och Grönlandshund.

Dragprov/distans

PD160:
DP20+ Siberian Husky
DP100+ Alaskan malamute, Samojed och Grönlandshund.

PD300:
DP250+ Alaskan malamute, Samojed, Grönlandshund och Siberian Husky

Meriteringsblankett och stamtavlor

  • Alla deltagande spann måste lämna in meriteringsblankett.
  • Tävlingsledningen vill att utländska förare skannar (ej foto) sina originalstamtavlorredan nu på ALLA tänkbara tävlingshundaroch skickar dem till anmalan@polardistans.se. Genom att skicka dem nu ökar förutsättningarna att vi får korrekta stamtavlor i god tid innan tävlingen.Vi skickar dem sedan till svenska kennelklubben för godkännande.
  • Alla skannade stamtavlor ska vara av bra kvalitéoch sparas i pdf format. Vänligen skanna en stamtavla per fil.
  • Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
  • Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören i sekretariatet i samband med registreringen före start.
  • Meriteringsblanketten ska vara dataskrivenoch vi vill ha in 2 exemplarer.
  • Vid icke korrekt ifylld meriteringsblankett eller korrekta stamtavlor har du inte rätt att starta Polardistans.

Tack för ditt samarbete!

Regler

Meriteringblankett

Dictionary and directions

– how to fill in the Swedish Working Dog Test Form

Swedish English
Förare Musher
Adress Address
Land Country  
Mobil nr. Cellphone number
Hem nr. Home number 
Tävling Race (Polardistans)
Ort Place (Särna)
Arrangör Organizer (SPHK)
Startdatum  Starting date
Antal dagar/heat 1
Provtyp *)
Slädhundstil Nome style
Pulkastil Pulka style
Klass Class                      
Distans Distance
Dragvikt **)
Rasförkortning Shortening for the breed ***)
Ras Breed (use the shortening for the breed)
Nationalitetsbeteckning  Nationality of the dog (same as on the pedigree)
Registreringsnummer Registration number (without nationality letter/s)
Hundens NAMN The dog’s pedigree name 
ID-märkning/Chipnr Microchip number
Underskift av föraren

 

Musher’s signature     

(form not valid without signature!) 

 

*)        160 km:  Dragprov 100+ Alaskan Malamute, Greenland Dog and Samoyeds.               Dragprov 20+ Siberian Husky 

           300 km:  Dragprov 250+ Alaskan Malamute, Greenland Dog, Samoyeds and Siberian Husky.

 **)     Does not need to be filled for Polardistans.   

***)   Alaskan Malamute = AM,  Greenland Dog = G, Samoyed = S, Siberian Husky = SH