Information tävling

INFORMATION TÄVLING
Släde 300km -> 160km
12C och 8C

START
Nordic & 8B släde 08:00
Släde 12C 09:00
Släde 8C 10:00*

*Släde 8C lottas om vilka som får stolpe och vilken som får starta i andra led.

Tävling är också WSA World Championship 160km.