Bana 2020

BANA FÖR POLARDISTANS 2020

KARTA:
Föraren ansvarar själv för att fylla i spåret.På tävlingen kan ni använda 2 kartor:
– Fjällkartan, Fulufjäll – Sälen W1. Skala 1:100 000
– Sond, (Skoterleder) Ledkarta – kan köpas på sekretariatet.

  PD160 km PD300 km
Start – Öjvassla 1 85 km 85 km
Öjvassla 1 – Öjvassla 2 120 km
Öjvassla 2 – mål 85 km 85 km
Totalt 170 km 290 km