ÅLDERSGRÄNS

Åldersgräns för hundar: 18 månader för PD 160. Samma ålder gäller för meritering

Åldersgräns för hundar: 18 månader för PD 300 WSA WC
Åldersgräns för hundar: 24 månader för meritering på PD 300 WSA WC (registreras på Svenska Kennel klubben)

PD 300 WC och PD 300 WC meritering tävlar i samma klass med gemensam resultatlista för WSA World Championship.