Tävlingslicens 2015

Alla som tävlar med draghund, oavsett om det är en officiell eller inofficiell tävling och oavsett om det är på snö eller barmark, måste teckna en licens. Det är dock många som bara tränar draghundskörning som också väljer att skaffa licens.

Licensen innefattar en olycksfallsförsäkring. Det är en form av gruppförsäkring som tecknas hos Folksam. Den gäller under tävling och träning.

Licensåret är från och med 2015 lika med kalenderår.

Är du under 15 år behöver du inte teckna licens om du är medlem i SPHK. Det räcker att vara familjemedlem. Är du 15 år eller över måste du teckna en licens om du vill tävla.

Vill du veta mer om tävlingslicensen kan du läsa mer på Svenska draghundsportsförbundets (SDSF) hemsida under rubriken tävlingar i vänstermenyn. www.draghundsport.se Där kan du också under rubriken medlemsidor se om du har en licens.

Så skaffar jag en licens

Betala in 150:- till SPHK Övre Norra på postgiro nr: 561887-1

Märk betalningen med licenstagarens namn, adress, tfn alternativt mobil, e-post, personnr. Kan du inte ange detta på din betalning kan uppgifterna mailas till hedsvedjan@hotmail.com

När uppgifterna skickas in till SPHK Övre Norra samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna.

VIKTIGT! Övergångsregler hösten 2014 pga av ny licensperiod

Förbundet gör nu om licenserna så att de ska gälla kalenderår. Licenser som gällde förra säsongen 2013-07-01 till 2014-06-30 gäller även hösten 2014 tom 31 december. Så om ni redan nu betalar för 2015, ange då också licens 2015 på betalningen.