Licens för 2019-07-01 till 2020-06-30

Alla som tävlar med draghund, oavsett om det är en officiell eller inofficiell tävling och oavsett om det är på snö eller barmark, måste teckna en licens. Det är dock många som bara tränar draghundskörning som också väljer att skaffa licens.

Licensen innefattar en olycksfallsförsäkring. Det är en form av gruppförsäkring som tecknas hos Folksam. Den gäller under tävling och träning.

Licens för 2019-07-01 till 2020-06-30

Är du under 15 år behöver du inte teckna licens om du är medlem i SPHK. Det räcker att vara familjemedlem. Är du 15 år eller över måste du teckna en licens om du vill tävla.

Vill du veta mer om tävlingslicensen kan du läsa mer på Svenska draghundsportsförbundets (SDSF) hemsida under rubriken tävlingar i vänstermenyn. www.draghundsport.se Där kan du också under rubriken medlemsidor se om du har en licens.

Så skaffar jag en licens

  1. Betala in 250:- till SPHK Övre Norra på postgiro nr: 561887-1
  2. Märk betalningen med licenstagarens namn, adress, tfn alternativt mobil, e-post, personnr.
  3. Skicka sedan ett mail till ordforande.on@sphk.se där du också uppger licenstagarens namn, adress, tfn alternativt mobil, e-post, personnr och att du har betalt in avgiften.

När uppgifterna skickas in till SPHK Övre Norra samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna.