Lathund för meriteringsblanketter; Föraren

Föraren: Det är förarens eget ansvar att allt är rätt ifyllt vad gäller siffror i registrerings numret, chipnummer och namn. Stämmer inte detta kommer hunden alternativt hela spannet att strykas.

 • Meriteringsblanketter och stamtavlor måste vara tydliga och läsbara, annars måste blanketten skrivas om alternativt ogiltigförklaras.
 • När antalet strukna hundar påverkar spannstorleken så att de understiger minimiantalet för den klass man startat i stryks hela spannet.
 • Blanketten bör vara dataskriven- är du osäker hur du ska göra kontakta arrangören i god tid eller någon i din rasklubb/distrikt som kan tala om för dig hur du ska göra.
 • Fyll noga i alla fält och det är oerhört viktigt att det är korrekta uppgifter som fylls i.
 • Tips: kopiera registreringsnummer och chipnummer direkt från SKK hunddata så blir det inga misstag.
 • Ras, landsbokstav och registreringsnummer – OBS håll isär landsbokstav från resten av registreringsnumret som listan säger.
 • Var uppmärksam på att det blir rätt registreringsnummer och landsbokstav. I Sverige har vi både hundar med S eller SE som landsbokstav. Ändra inte alla era hundar till SE utan följ registreringsbeviset för annars blir det fel och din hund finns inte i databasen.
 • Fyll i hundens namn från registreringsbeviset – inga ”kallarnamn” ska finnas med och inga titlar skall vara med.
 • Kryssa för vilken merit det är du ska köra för
 • Fyll i vilken tävling det gäller med datum, plats osv och även vilken distans det gäller.
 • Dubbelkolla allt en gång till innan du skriver ut.
 • Skriv ut blanketten och skriv under den för hand innan du tar med den till arrangörens sekretariat och lämnar i den där.
 • Observera att en del arrangörer vill ha två exemplar av blanketten, kontrollera att du har med rätt antal.

OBS! Om du skriver listan i förväg med fler hundar än du ska starta med måste du tydligt stryka över de hundar som inte ska starta med en mörk tuschpenna (ej bläckpenna eller blyertspenna) så att namn och registreringsnummer inte syns – samt fyller i rutorna med ej start tydligt.