Meritering DP 100, 22-24/3-2018

Anordnas för grönlandshund, samojed

och alaskan malamute.

Meriteringstillfälle dp100 för grönlandshund, alaskan malamute och samojed.

Plats: Norråker

Datum: 22-24/3-2018

Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. Vikter: obligatorisk utrustning enligt tävlingsreglerna för Beaver trap classic.

Förarmöte torsdag kväll 22/3,lottning av startordning samt bangenomgång och regler.

Start för meritering 23/3, beräknad målgång 24/3. Mer info om tider kommer i PM samt på hemsida.

Gällande ANMÄLAN OCH STARTAVGIT: Anmälan görs på särskild blankett, se http://sphk.se/dokument/blanketter/

Tips: spara ner dokumentet på datorn, stäng ner filen och öppna upp den på nytt, data skriv sedan all info och skriv ut. Lättare vid ”inskrivningen” i sekretariatet med dataskrivna anmälningar.

Den skall sändas till Sofia Wallin, sekreterare.grl@sphk.se. Startavgift: 600 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass ska anges på betalningen. Anmälnings- och inbetalningsdag med lägre avgift fram till 19/2-2018 .

Anmälan möjlig fram t.o.m 18/3. Höjning på efteranmälan: 500kr = 1100 kr.