WSAs regel 7.8 om 150 %

 I WSAs regler finns en 150 % gräns och 200 % gräns.
 • Ingen förare får tävla nästa dag om vederbörande inte presterar bättre än 150 % i sprint och 200 % i medeldistans av genomsnittstiden.
 • Genomsnittstiden räknas ut på de 3 snabbaste spannen.
 • Varje spann jämförs med sin klass.
 • Detta gäller även juniorer.
 • Vid WSAs mästerskap görs inga undantag.