Kallelse till SPHK Övre norras årsmöte

SPHK Övre Norra inbjuder alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 13/3- 2018 kl. 18.15

Plats: Böleskolan. Lillmoravägen 11, 941 91 Piteå

Möteshandlingar kommer att finnas på vår Hemsidan senast 2 veckor innan.
Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftligt ha inkommit till styrelsen senast 13 februari. Skickas till sekreterare Boel Malmström e-post sekreterare.on@sphk.se

Klubben kommer bjuda på fika.

Varmt välkommen!