Tävlingsregler vid draghundsprov

Detta med regler ibland vara lite förvirrande. Vilka regler gäller?

Allmänt är det de internationella reglerna från IFSS som är en grund men då de Nationella reglerna skiljer sig i vissa punkter är det SDSF:s Nationella tilläggsregler som gäller vid tävlingar i Sverige.
Då vi i Sverige har fler antal klassindelningar för förare gällande ålder och även gruppindelningar för de olika hundtyperna.

Det är bra att läsa igenom båda regelverken men ha i åtanke att på vissa punkter skiljer sig våra nationella regler från de Internationella. Ha alltid vanan att kolla upp reglerna och vad som gäller.

Vilka regler gäller när du tävlar i Sverige?

Svar; IFSS internationella regler är det domaren dömer efter men i den mån dessa skiljer sig från de Nationella tilläggsreglerna som SDSF har utformat är det de som gäller vid tävling.  Dessa finns under dokumentarkiv, sedan fliken regler. Där finns de senaste uppdaterade reglerna gällande alla stilar inom sporten. 

Direkt länk till gällande reglementen:

IFSS INTERNATIONELLA REGLER 
http://www.sleddogsport.net/wp-content/uploads/2014/07/Regul-Race-Rules-311215-A.pdf
Det ligger en svensk översättning av IFSS regler på draghundssports sida, se länken ovan. 

Utöver dessa tävlingsregler finns det speciella regler som avhandlar WSA-VM, Europacupen, Världscupen med flera.
____________________________________________________________________

DOPING

Här finns dessutom länkar till gällande DopingreglementenWADA:s  (World Anti-Doping Agency)
http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/wadasdopinglista

Nationellt dopingreglemente för hund
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/nationellt-dopingreglemente-for-hund_t24.pdf