SPHK NN Verksamhetsplan 2017/2018

SPHK Nedre Norras verksamhetsplan

Våra mål inom klubben är att följa de uppställda mål som finns i stadgarna samt:

• Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bland annat draghundar.

• Att verka för att alla medlemmar känner sig välkomna i klubben.

• Att fortsätta att utveckla slädhundsporten tillsammans med SDSF och SPHK.

• Att öka medlemmarnas intresse för klubbens verksamhet.

• Att jobba för en levande och aktiv klubbverksamhet för befintliga och tillkommande medlemmar och ungdomar.

 

Planerade Aktiviteter

• Officiell & Inofficiell Utställning i Sollefteå 11/11 -2017

• ”Gröna Kortet”-kurs i Ånge 16/12 -2017 (samarbete med Västra Medelpads Brukshundklubb)

• Klubbmästerskap i Gafsele 14/1 -2018 

• Polarhundmästerskapen/Nordic Open i Sveg 2-4/2 -2018

• WSA VM i Sveg 8-11/3 -2018

Utöver dessa planerade aktiviteter kommer ett antal mindre aktiviteter samt kurser att arrangeras.