Verksamhetsplan

Nedre norras verksamhetsplan 2014

Våra mål inom klubben är att följa de uppställda mål som finns i stadgarna samt:

Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bland annat draghundar.

Att verka för att alla medlemmar känner sig välkomna i klubben.

Att fortsätta att utveckla slädhundsporten tillsammans med SDSF och SPHK.

Att öka medlemmarnas intresse för klubbens verksamhet.

Att jobba för en levande och aktiv klubbverksamhet för befintliga och tillkommande medlemmar och ungdomar.

Planerade Aktiviteter

Utställning i Sollefteå

KM (Bäver Open), Norråker

Beaver Trap Trail, Norråker

Klövjetur i Jämtlandsfjällen

Klövjetur i Jämtgaveln

Barmarksträning/träff – datum och plats ej fastställt

Grönt kort utbildningar om behov finns hos våra medlemmar.

Utöver dessa planerade aktiviteter kommer ett antal mindre aktiviteter att arrangeras.