MERITERINGAR

ÅRETS MERITERINGAR INOM SPHK NN
Vi erbjuder möjligheter till Meriteringar under våra tävlingar i Åsarna den 26-27/1-2019.

DP20+ för Samojedhund i klasserna Sp4 och Sp6 som körs på Sp6 banan
DP20+ för Siberian Husky Sp4, Sp6, Sp8
DP10 för Alaskan Malamute

Maila in meriteringsblankett till lag42@wildtribes.se

Mer info om det arrangemanget hittar du här:
26-27/1-2019 Åsarna Classic Open Sleddog Race

___________________________________________________
LÄNKAR TILL ANVÄNDBARA PDF:er

Anmälningsblankett SPHK Meritering
SPHK Meriteringsregler 2017-01-01 – 2021-12-31
Swedish Sled Dog Draft Test (Meriteringsregler på engelska)
Lathund Förare Meriteringsblanketter
Lathund Arrangör Meriteringsblanketter