Kontakt

Styrelsen i SPHK Nedre Norra

Ordförande
Annica Andersson
Rettingsvägen 7
840 60 Bräcke
Tfn. 0693-150 00, 070-272 53 12
Se medlemssida på Svenska Draghundsportförbundet.

Sekreterare
Magnus Eklund Engvall
Västgranvåg 330
881 91 Sollefteå

Ledamöter

Jan-Olof Högström Kassör
Arklo 135
860 40 Indal
Tfn. 070-561 47 83

Frida Brändström  Utställningsansvarig & Webansvarig
Fårskäret 247
914 91 Nordmaling
Tfn. 070-688 44 05
Se medlemssida på Svenska Draghundsportförbundet.

Camilla Eklund Engvall
Västgranvåg 330
881 91 Sollefteå
Tfn. 0730-40 27 18

Suppleanter

1:e suppleant
Alf Hallén Vice ordförande
Hundberget 264
840 13 Torpshammar
Tfn.  070-216 75 88, 0691-206 61

2:e suppleant
Nicklas Nilsson
Rettigsvägen 7
843 31 Bräcke
Tfn: 070-650 52 13

Revisorer

1. Jan Nordlöf
Tängtorpet 224
83695 Ås
Tfn: 070-584 24 41

2. Lars Åke Lindström

Revisorsuppleanter

1. Helle Sörenssen

2.Kristen Snyder
Slånbärsvägen 7
831 62 Östersund
Tfn. 070-231 28 45

Valberedning

1. Eveline Koch
Raftälven 225
830 60 Föllinge
Tfn. 0645-500 66

2. (Vakant)