Tävlingslicens

Alla som tävlar med draghund, oavsett om det är en officiell eller inofficiell tävling och oavsett om det är på snö eller barmark, måste teckna en licens. Det är dock många som bara tränar draghundskörning som också väljer att skaffa licens.

Licensen innefattar en olycksfallsförsäkring. Det är en form av gruppförsäkring som tecknas hos Folksam. Den gäller under tävling och träning.

Nytt för i år – licensperioden ska anpassas till draghundsportens säsong

Svenska draghundsportsförbundets styrelse har beslutat att tävlingslicensavgiften för perioden 2016-01-01 – 2017-06-30 är 250 kr. Detta för att licensperioden ska anpassas till draghundsportens säsong och för att göra detta så smidigt som möjligt, så gäller licensen alltså denna gång under 1 1/2 år.

Är du under 15 år behöver du inte teckna licens om du är medlem i SPHK. Det räcker att vara familjemedlem. Är du 15 år eller över måste du teckna en licens om du vill tävla.

Vill du veta mer om tävlingslicensen kan du läsa mer på Svenska draghundsportsförbundets (SDSF) hemsida under rubriken tävlingar i vänstermenyn. www.draghundsport.se Där kan du också under rubriken medlemsidor se om du har en licens.

Så skaffar jag en licens

Betala in 250:- till SPHK Nedre Norra på bankgiro nr: 860-0371

Märk betalningen med licenstagarens namn, adress, tfn alternativt mobil, e-post, personnr. Kan du inte ange detta på din betalning kan uppgifterna mailas till jo@framak.se

När uppgifterna skickas in till SPHK Nedre Norra samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna.

PS. Vi får varje säsong ett antal licensbetalningar som saknar uppgifter om på namn mm, då kan vi tyvärr inte lägga upp någon licens.