Distriktskarta

Kartan visar distriktens utbredning
i Sverige. SPHK indelas geografiskt i sex distrikt
– Övre Norra
– Nedre Norra
– Gävle-Dala
– Mälardalen
– Västra 
– Södra

Klicka i kartan så hamnar du på
distriktens hemsidor.