WSA/IFSS och Polardistans

Under ”Senate Nytt” på SPHK:s hemsida redogörs kortfattat för ett möte mellan WSA och IFSS. Vid detta möte diskuterade möjligheterna till samarbete mellan de två organisationerna. Läs mer på www.sphk.se.

Under samma rubrik på SPHK:s hemsida finns också en ”blänkare” om att Polardistans 2020 kommer att genomföras och att det blir den 20:e upplagan.