Styrelsen

Ordförande

Helene Larsson
Viksundsvägen 31
179 96  Svartsjö
070 377 44 56
ordforande.m@sphk.se

Vice ordförande

Johanna Lekhammar
Nickbo 284
744 95 Vittinge
076 877 34 61
geminaarts@gmail.com

Sekreterare

Jeanette Engström Edlund
Åvinge Kvarn 11
147 91 Grödinge
073 533 81 60
sekreterare.m@sphk.se

Kassör

Helen Werner
Vretbostigen 6
635 09  Eskilstuna
070 412 06 83
sphkmalardalen@gmail.com

Ledamot

Mikael Olander
Älvkvarnsvägen 2
197 93 Bro
070 831 04 92
mickey.olander@speedmail.se

Ledamot

Göran Anderson
Hjälstavägen 8
749 62 Örsundsbro
070 687 81 39
brian@gbos.se

Suppleant

Gun Andersson
Stenibgebacken 2
762 95 Rimbo
070 726 61 84
smojed@telia.com

Suppleant

Mikael Olander
Älvkvarnsvägen 2
197 93 Bro
070 831 04 92

Revisorer

Tomas Dahl
Susanne Dahl

Revisorssuppleanter

Hélène Ouchterlony
Frank Ouchterlony

Valberedning

Eva Ohlsson, sammankallande
070 536 80 17
eva@lejonbols.info
Ann Engström
016 730 88