Nya föreskrifter om träning och tävling med hund

På SPHK:s huvudsida under Senanste Nytt hittar ni information från Jordbruksverket med den nätta titeln ”Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur”. Länk till denna information finns här.