Styrelse

Ordförande
Helene Larsson
Viksundsvägen 31
17996  Svartsjö
070 377 44 56

Vice ordförande
Roger Alm
Rickebo 309
740 46  Östervåla
070 485 255 44

Sekreterare
Eva Zandstra
Granitvägen 8
725 94  Västerås
076 945 03 40

Kassör
Helen Werner
Vretbostigen 6
635 09  Eskilstuna
070 412 06 83

Ledamot
Jeanette Engström Edlund
Åvinge kvarn 11
147 91  Grödinge
073 533 81 60

Suppleant
Nicole Fhors
Klodalsvägen 23
196 93  Kungsängen

Suppleant
Vakant

Revisorer
Hélène Ouchterlony  och Frank Ouchterlony

Revisorssuppleanter
Tomas Dahl och Pernilla Gereflod

Valberedning
Charlotta Ludwigsson
070 770 61 63

Eva Ohlsson
070 536 80 17

Utställningskommite:
Linda Almqvist
013 – 583 73

Jeanette Engström
073-533 81 60

Eva Skullman
073-832 04 37